Proč koupit zlato

Je pro to celá řada důvodů…

Znehodnocování globálních měn

EURo a s ním úzce spojená česká koruna Kč, jsou v posledních letech fundamentálně a technicky velmi slabé. Důvodem je nejen tzv. “deleveraging”, neboli snižování zadluženosti (od roku 2008), a pokles užívání kreditního financování, ale také hrozba rozpadu, či významné změny ve fungování EU.

Nízké reálné úrokové míry

Je to jednoduché, když jsou reálné úrokové míry záporné, zlato posiluje – a to je historicky ověřeno. Negativní úrokové míry zažívá USA už téměř 5 let. U nás je sledujeme nízké v posledních pár letech. Není výhodné mít rezervy v USD, když je reálný výnos negativní. Na řadu přichází opět zlato.

Poddimenzovanost vlastnictví zlata

Ve fyzickém zlatě je k roku 2011 uloženo sotva 0,1% rodinných úspor všech domácností světa. Drtivá většina domácností stále chybně spoléhá na uchování svého majetku v úsporách lokálních měn. Ve fyzickém zlatě je k roku 2011 zainvestováno jen cca 1% aktiv všech fondů světa. Profesionální investoři, s lepším přístupem k informacím, vlastní 10x více fyzického zlata, než průměrná rodina.

Eskalace globálního napětí

V rozmezí posledních dvou let, se rozpočtový přebytek proměnil v propastný deficit, který bude přetrvávat po mnoho let. Podporuje jej extrémní zadlužení domácností, dluhová krize EU a hrozící rozpad eurozóny.

Deflace a inflace

Kromě často obávané inflace, je zde nyní daleko větší nebezpečí. Vlády a centrální banky se velmi obávají právě hrozící deflace, a to zejména ve vztahu k enormnímu zadlužení na všech úrovních společnosti. Proto také nyní nakupují zlato. Navíc zlato nepodléhá DPH.

Dramatický nárůst peněžních zásob

Příliš mnoho peněz, velmi málo zlata. Čím větší je nepoměr v držení rezerv fyzického zlata k rezervám peněžním (dolarovým, či bankovkám v jiné měně), o to více zlato posiluje, nebo ztrácí. Tištění bankovek – hotovosti, jak o závod, v poslední dekádě velmi nahrává prvnímu scénáři.